AdresGezgini

Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazası sonucunda yaralanan kişilerin, kazada sorumluluğu olan taraflara karşı bazı hukuki talep ve dava hakları bulunmaktadır. Bu taraflar kazanın oluşumuna göre araç sürücüsü, işleteni ve aracın trafik sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketi olabilmektedir. Trafik kazası sonucunda oluşan zararların tazmini için özellikle bu alanda çalışan trafik kazası avukatı olarak da anılan, hukuk nosyonuna sahip kişiler arasından seçilmelidir. 

Genellikle trafik kazası sonucunda iki ayrı dava türü gündeme gelmektedir.  Bunlar en genel hatlarıyla hukuk (diğer bir ifade ile maddi/manevi tazminat) ve ceza davasıdır.  Ceza davaları trafik kazası sonucu zarar gören kişilerin ilk etapta kolluk görevlilerine yaptığı şikayet sonucunda, savcılık makamınca yapılacak soruşturma sonucuna göre açılan ve kamu davası niteliği olan dava türüdür.  Hukuk davası ise maddi ve manevi tazminat olarak ortaya çıkmaktadır. Kaza sonucunda oluşan yaralanmaların kesin maluliyet haline dönüşmesi ile birlikte, kişinin kalan hayatı süresince hayat kalitesinin ve çalışma gücünün düşeceği kabul olunduğundan, oluşan bu zararın karşılığında sorumluların tazminat ödemesine karar verilmektedir.